اشنایدر مدل Altivar 31، کد: ATV31H055M2

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 3.7A / 0.55kW / @50°C

 

مقایسه