ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-C1، کد: C1-220HF

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 58A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 45A / 22kW / @50°C

 

مقایسه