ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-055HF/075HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 15A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 12A / 5.5kW / @40°C

 

مقایسه