ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-U1، کد: U1-0150-7

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 9.2A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه