دانفوس مدل MICRO، کد: FC-051P2K2S2

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 9.6A / 2.2kW / @40°C

 

مقایسه