سافت استارتر اوکام aucom ؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

سافت استارتر اوکام توسط کمپانـی‌ای به همین نام (aucom) تولید می‌گردد که یکـی از بزرگترین سـازندگان سافت استارت است. سافت استارتر اکام به واسطه کیفیت و قیمت مناسب، سالهاست در ایران مورد استفاده و محبوب است. مدل های مختلف سافت استارتر اوکام EMX3, CSXI, CSX و EMX4 می باشد. برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0023B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(23A / 17A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0023B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(34A / 26A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(43A / 31A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(50A / 37A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0050B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(75A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0053B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(53A / 46A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0053B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(80A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0076B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(76A / 55A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0076B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(114A / 83A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(97A / 69A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(145A / 104A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه