اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0097B-V4-C2.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(145A / 104A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX3-0097B-V4-C2. دسته: