اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX3-0043B-V4-C2. دسته: