سافت استارتر ۲۵ کیلووات؛ مشخصات، قیمت و خرید(فروش)

زیمنس، اشنایدر، اوکام(اکام) دانفوس، ABB، ایرانی، چینی


فیلتر محصولات
ولتاژ
رنج توان (کاربری سنگین)
رنج توان (کاربری سبک)
نوع بای‌پس
نوع کنترل
سایر امکانات
سازنده
مدل

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0043B-V4-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0052B-V5-C2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(78A / 52A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0064B-V5-C2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD202، کد: MCD202-030-T4


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(60A / 49A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال شش سیمه(Inside-Delta)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0042B-T5-CV2.


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(78A / 52A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه

اتصال استاندارد سه سیمه(In-Line)

دانفوس مدل MCD600، کد: MCD6-0063B-T5-CV2


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(64A / 51A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه