اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0052B-V5-C2.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(78A / 52A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX4i-0052B-V5-C2. دسته: