ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-C1، کد: C1-055HF

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 18A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 15A / 5.5kW / @50°C

 

مقایسه