دانفوس مدل AQUA، کد: FC-202P75KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 147A / 75kW / @50°C

کاربری سنگین: 106A / 55kW / @50°C

 

مقایسه