ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-C1، کد: C1-185HF

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 44A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 39A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه