ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-300HF/370HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 70A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 58A / 30kW / @40°C

 

مقایسه