ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-370HF/450HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 85A / 45kW / @40°C

کاربری سنگین: 75A / 37kW / @40°C

 

مقایسه