ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-750HF/900HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 160A / 90kW / @40°C

کاربری سنگین: 149A / 75kW / @40°C

 

مقایسه