ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-550HF/750HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 135A / 75kW / @40°C

کاربری سنگین: 110A / 55kW / @40°C

 

مقایسه