دانفوس مدل MICRO، کد: FC-051PK18S2

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.2A / 0.18kW / @40°C

 

مقایسه