دانفوس مدل AUTOMATION، کد: FC-302P11KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 32A / 15kW / @50°C

کاربری سنگین: 24A / 11kW / @50°C

 

مقایسه