دلتا مدل EL، کد: VFD015EL21A

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 7.5A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه