دلتا مدل EL، کد: VFD022EL21A

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 11A / 2.2kW / @50°C

 

مقایسه