اینوت مدل GD27، کد: GD27-0R4G-S2-B

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

سنگین کار: 2.5A / 0.4kW / @50°C

 

مقایسه