اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-5R5G/7R5P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 17A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 14A / 5.5kW / @40°C

 

مقایسه