ال اس مدل IS7، کد: SV0015iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 6A / 2.2kW / @40°C

کاربری سنگین: 4A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه