ال اس مدل IS7، کد: SV0037iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12A / 5.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 8A / 3.7kW / @50°C

 

مقایسه