ال اس مدل IC5، کد: SV004IC5-1

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 2.5A / 0.37kW / @50°C

 

مقایسه