دانفوس مدل AQUA، کد: FC-202P45KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 90A / 45kW / @50°C

کاربری سنگین: 73A / 37kW / @50°C

 

مقایسه