ال اس مدل IC5، کد: SV008IC5-1F

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 5A / 0.75kW / @50°C

 

مقایسه