ال اس مدل IC5، کد: SV022IC5-1F

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 12A / 2.2kW / @50°C

 

مقایسه