ال اس مدل IP5A، کد: SV008iP5A-4NE

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 2.5A / 0.75kW / @40°C

کاربری سنگین: 1.25A / 0.37kW / @40°C

 

مقایسه