ال اس مدل IC5، کد: SV015IC5-1

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 8A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه