ال اس مدل IP5A، کد: SV055iP5A-4NE

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12A / 5.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 8.8A / 3.7kW / @40°C

 

مقایسه