ال اس مدل IP5A، کد: SV075iP5A-4NE

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 16A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 12A / 5.5kW / @40°C

 

مقایسه