ال اس مدل IS7، کد: SV0900iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 223A / 110kW / @40°C

کاربری سنگین: 183A / 90kW / @50°C

 

مقایسه