ال اس مدل IS7، کد: SV1320iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 325A / 160kW / @40°C

کاربری سنگین: 264A / 132kW / @50°C

 

مقایسه