ال اس مدل IP5A، کد: SV220iP5A-4NO

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 34A / 18.5kW / @40°C

 

مقایسه