ال اس مدل IP5A، کد: SV300iP5A-4NO

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 61A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 44A / 22kW / @40°C

 

مقایسه