ال اس مدل IP5A، کد: SV3150iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 613A / 315kW / @40°C

کاربری سنگین: 547A / 280kW / @40°C

 

مقایسه