ال اس مدل IP5A، کد: SV2800iP5A-4OL

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 547A / 280kW / @40°C

کاربری سنگین: 432A / 220kW / @40°C

 

مقایسه