ال اس مدل IP5A، کد: SV4500iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 877A / 450kW / @40°C

کاربری سنگین: 731A / 375kW / @40°C

 

مقایسه