ال اس مدل IP5A، کد: SV450iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 91A / 45kW / @40°C

کاربری سنگین: 75A / 37kW / @40°C

 

مقایسه