ال اس مدل IP5A، کد: SV370iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 75A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 61A / 30kW / @40°C

 

مقایسه