ال اس مدل IP5A، کد: SV750iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 152A / 75kW / @40°C

کاربری سنگین: 110A / 55kW / @40°C

 

مقایسه