ال اس مدل IP5A، کد: SV900iP5A-4O

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 183A / 90kW / @40°C

کاربری سنگین: 152A / 75kW / @40°C

 

مقایسه