ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-016A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 16A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 12A / 5.5kW / @50°C

 

مقایسه