ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-023A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 23A / 11kW / @40°C

کاربری سنگین: 16A / 7.5kW / @50°C

 

مقایسه