ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-075A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 75A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 58A / 30kW / @50°C

 

مقایسه