ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-176A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 176A / 90kW / @40°C

کاربری سنگین: 149A / 75kW / @50°C

 

مقایسه