ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-110A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 110A / 55kW / @40°C

کاربری سنگین: 90A / 45kW / @50°C

 

مقایسه