ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-296A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 296A / 160kW / @40°C

کاربری سنگین: 260A / 132kW / @50°C

 

مقایسه